नेपाल सरकार द्वारा रोजगारीका अवसरहरूको आवेदन माग - E-BreakingNews

नेपाल सरकार द्वारा रोजगारीका अवसरहरूको आवेदन माग

Share This

नेपाल सरकार द्वारा रोजगारीका अवसरहरूको आवेदन माग

नेपाल सरकारले रोजगारीका अवसरहरूको लागि व्यक्तिहरूबाट आवेदनहरू माग गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका अधिकृत कृष्ण पौडेलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (Ministry of Labour, Employment and Social Security)लाई यस बिषयमा बेरोजगारहरुको नाम (विवरण) संकलन गर्न ५७३ वटा स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ। 

इच्छुक व्यक्तिले २३ जुलाई देखि अगस्त २३ सम्म स्थानीय स्तरमा रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन। रोजगारीको अधिकार ऐन, २०७५ को दफा २१ बमोजिम केन्द्रले निर्देशन गरेको अनुसार चयनित आवेदक यस क्षेत्रमा काम गर्ने छन् । रासस

No comments:

Post a Comment